ROBA EN L’ETAPA AGRÀRIA?

Els vestits variaven segons la feina a què es dedicava cadascú , el lloc on vivia i els diners de què disposava.

La roba es feia a mida. Se la confeccionava un mateix o s’encarregava a un sastre o modista. Es van començar a utilitzar els primers telers. 

Història del vestit
Vestits i robes diverses: FONT

Informació extreta de: llibre de coneixement del medi social projecte duna (teide).