ETAPA AGRÀRIA

EL NEOLÍTIC

És un període de la prehistòria en el qual van tenir lloc innovacions d’una gran importància: els éssers humans descobreixen la agricultura i la ramaderia. 


L’EDAT DELS METALLS

L’edat dels metalls és una de les tres grans etapes en les quals tradicionalment s’ha subdividit la Prehistòria Euroasiàtica. Ocupa un període molt ampli en la història caracteritzat pel desenvolupament de les societats humanes de la metal·lúrgia


L’EDAT ANTIGA

L’edat antiga o antiguitat és el període de la història entre el naixement de l’escriptura i la caiguda de l’Imperi Romà d’Occident el 476, que marca l’inici de l’edat mitjana. És, per tant, el primer període pròpiament històric.


L’EDAT MITJA

 L’edat mitja o edat medieval és el període de la història Europea que va des del segle 5 fins el 15. Succeeix l’edat antiga que acaba amb la caiguda de imperi Romà occident, i precedeix en el Renaixement i l’era de la explotació L’etapa agrícola va des del neolític fins a la revolució industrial.   

 


L’EDAT MODERNA 

L’inici de l’edat Moderna es pot fixar entre la caiguda de Constantinoble (any 1453) i el descobriment d’Amèrica (any 1492), i la seva fi en la Revolució Francesa (any 1789 ). En aquesta etapa van comensar a existir els ordinadors…

  

El sistema agrario de la época precolombina y la etapa colonial -  Monografias.com
Gent treballant el camp. Font.

Informació extreta de: font.

Informació extreta de: font.

Informació extreta de: font.

Informació extreta de: font.

Informació extreta de:font.