COMUNICACIÓ EN L’ETAPA INDUSTRIAL?

Els sistemes de comunicació més moderns són els telèfons mòbils i internet. Ens permeten rebre i enviar informació a qualsevol lloc del món en pocs segons. 

Un mòbil FONT

Informació extreta de: llibre de coneixement del medi social projecte duna (teide).