COMUNICACIÓ EN L’ETAPA DEPREDADORA?

L’única manera que tenien de comunicar-se era la parla. Feien servir un llenguatge molt primitiu, molt més senzill que tenim ara.

No sabien escriure, però empraven símbols fets amb pals, pedres o pintures. 

ᐈ Comunicacion cavernicola vectores de stock, ilustraciones cavernicola  comunicacion | descargar en Depositphotos®
Caricatura d’un cavernícola comunicant-se : FONT

Informació extreta de: llibre de coneixement del medi social projecte duna (teide).