COMUNICACIÓ EN L’ETAPA AGRÀRIA?

Va néixer l’escriptura. S’escrivia sobre fulles de plantes, escorces d’arbres o pells d’animals.

Més tard es va inventar la impremta i es va utilitzar el paper. La impremta va ser un invent revolucionari perquè va permetre la reproducció mecànica de llibres. 

Pintura d'un judici durant l'edat mitjana – El Iris.cat – Digital  d'informació i cultura
Pintura amb persones comunicant-se: FONT

Informació extreta de: llibre de coneixement del medi social projecte duna (teide).