ART EN L’ETAPA DEPREDADORA?

L’art anava molt lligat a les activitats orientades a obtenir aliment. Pintaven escenes de caça a l’interior de les coves on vivien. Creien que, si pintaven els animals, tindrien més sort en la cacera.

Aquestes pintures s’anomenen pintures rupestres

Ilustración de Arturo Asensio
Fen pintures rupestres FONT

Informació extreta de: llibre de coneixement del medi social projecte duna (teide).