ART EN L’ETAPA AGRÀRIA?

L’art va començar a prendre diferents formes a través de la pintura, l’escriptura i l’arquitectura.

Les manifestacions artístiques estaven molt relacionades amb les creences religioses. 

5.Cultura i art en l' Edat Mitjana - edatmitjanasales
Una església: FONT

Informacio extreta de:llibre de coneixement del medi social projecte duna (teide).