ACTIVITAT ECONÒMICA EN L’ETAPA AGRÀRIA?

En diem etapa agrària perquè la gent sobretot vivia i treballava al camp. Els humans van aprendre a cultivar la terra i a domesticar alguns animals. A partir d’aleshores no els calia desplaçar-se per aconseguir aliment.

Es van quedar a viure en llocs fixos: eren sedentaris. Però no tothom vivia al camp. A la ciutat hi havia artesans, que elaboraven diferents productes manualment, i comerciants, que es dedicaven a l’intercanvi dels productes del camp o dels que feien els artesans. 

Etapa: Neolitic - Prehistòria
Imatge de gent cultivant i fent tasques variades: FONT

Informació extreta de: llibre de coneixement del medi social projecte duna (teide).