INICI

La història és la ciència que narra el passat de les societats humanes d’acord amb els testimonis materials, orals, escrits i visuals. Es contraposa a la prehistòria, que és la disciplina que estudia el passat humà previ a l’aparició de l’escriptura.

La història s’organitza en tres grans etapes: 

  1. Etapa depredadora 
  1. Etapa agrària 
  1. Etapa industrial 

Amb aquest dibuix fet per nosaltres mateixos/es, us volem ensenyar com l’etapa depredadora ha estat l’etapa més extensa de totes. Us ho esperaveu? Compareu la llargada de cada etapa en relació a les altres. 

Línia del temps. Imatge de producció pròpia.

Així doncs, ara us animem a investigar cada una de les etapes i a fer un viatge en el temps. Som-hi!!